Tuesday, January 18, 2011

कुमार कान्छा मरेछन... बेसै भो

कुमार कान्छा पनि मरेछन...

बेसै भो...

अनाबस्यक दु:ख पिडा बाट जोगिए...

रिप कुमार दाई

Thursday, January 13, 2011

यस्तो पनि हुँदो रेछ जिन्दगीमा

यस्तो पनि हुँदो रेछ जिन्दगीमा कैले कैले

आफ्नै ब्लगमा आउनुपनी एक जुगै भो ऐले

यस्तो पनि हुँदो रेछ