Tuesday, October 9, 2012

लौ शान्ति प्रकृया नि पुरा भो..

लौ शान्ति प्रकृया नि पुरा भो..
अब फेरी झै झगडा लडाईं नगर्नु, म फेरी आउनेवाला छैन सल्टाउन..
तर अब कसरी पो ट्याम पास गर्ने होला ?