Friday, February 4, 2011

झल्लू नाथ पो नेपालको अर्को प्रधानमन्त्री ?

ओह गड..... नो.....

तेस्रो लिङगी झल्लू नाथ पो फेरी नेपालको अर्को प्रधानमन्त्री ?

माओवादी हो,

यो तिमेरुले के गरेको भन्या ?

......भनेर हाम्लाई लाइराछ

1 comment:

  1. I ADAMS KEVIN, a representative of Aiico Insurance plc, we trust and respect for individual differences in day out a loan. We will provide 2% of the loan's interest rate. If you are interested in this business contact us by e-mail (adams.credi@gmail.com) now transfer their loan documents issued properly. Do you need a loan to set up business or school if you are very welcom to aiico insurance plc.you can also contact us by email(aiicco_insuranceplc@yahoo.com) we first week can request a balance transfer.

    व्यक्तिगत व्यवसायका लागि ऋण चाहिन्छ? तपाईं आफ्नो इमेल संपर्क भने उपरोक्त तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण प्रक्रिया गर्न
    ठीक।

    ReplyDelete